2018

Późnym wrześniem 2018 słuchaliśmy: Izreal, Maleo Reggae Rockers, Armia, Ziggie Piggie, Paweł Sky & nowy+eren, Joint Venture Sound System